SHADOWSNOSTALGI 7

Arrangementsinformasjon
Default file 1483989564

På scenen denne kvelden står The Ohlstone Band fra Sverige, Tombstones fra Moss og vårt populære husband Tasty. Vi får høre kjente og kjære melodier fra sekstitallet udødeliggjort av Cliff & The Shadows, The Spotnicks, The Ventures m.fl.

gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
shadows
shadowsnostalgi
tasty

Restriksjoner

Ingen aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke